Privacy

Privacyverklaring en cookiebeleid

N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
“N&N Dogtrainers”  en “Natuurlijk van Rhee” zijn beide handelsnamen van Nicole van Rhee.

Contactgegevens

N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee
Rijksweg 40a
4255 GM Nieuwendijk
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.dogtrainers.nl
tel. 06-47478800

Nicole van Rhee is verantwoordelijk voor Gegevensbescherming van N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee en is te bereiken via bovenstaande contactgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens (en informatie over uw hond) die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, tijdens een consult, in correspondentie en telefonisch
 • IP-adres (uitsluitend voor Google Analitics en/of Cookies)
 • Lijst met contactgegevens via een app
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen, Sms-en, Whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Goederen en diensten bij u af te leveren
 • N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van N&N Dogtrainers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee bewaart uw persoonsgegevens tot het moment waarop de klant zelf verzoekt hier uit verwijderd te worden. Dit vanuit de overweging dat klanten vaak op een later moment terugkomen voor een volgende cursus en/of met een tweede, derde etc. hond terugkomen voor een cursus. Wat inhoudt dat zij met de klanten een langdurige relatie aangaan en vanuit dat oogpunt de klantgegevens willen bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee heeft een verwerkersovereenkomst met: FunDog, Hond & Leven, en Nicolette Somsen Hond en Coaching. Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij inzicht in elkaars klantgegevens en kunnen wij informatie uitwisselen. Zij hanteren dezelfde of strengere bescherming van uw persoonsgegevens.

N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Google Analytics 
N&N Dogtrainers maakt gebruik van Google Analytics om na te kunnen gaan hoe gebruikers onze website gebruiken. De hiermee verkregen informatie wordt samen met uw IP-adres overgebracht naar de servers van Google in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om ons informatie te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Google kan deze informatie aan derden doorgeven zodra zij hiervoor wettelijk worden verplicht of zodra derden de informatie namens Google verwerken. N&N Dogtrainers heeft hier geen enkele invloed op. Zelf optimaliseren wij onze website d.m.v. het bijhouden van algemene bezoekgegevens. In het kader hiervan kunnen uw IP-adres, het tijdstip van gebruik en de gegevens van uw browser worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van uw bezoek- en (door)klikgedrag op onze site. Deze gegevens worden nooit aan derden verstrekt.

Cookies
N&N Dogtrainers maakt op haar website gebruik van cookies om te functionaliteit van de pagina’s van onze website te optimaliseren. Door het opslaan van de cookies kunnen wij u bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. U kunt zelf in uw browser instellen of u het gebruik van cookies wel, niet of gedeeltelijk toestaat. U kunt via uw browser ook te allen tijde cookies weer van uw computer verwijderen. N&N Dogtrainers is ook aanwezig op Facebook. Facebook maakt gebruik van codes door middel waarvan zij cookies plaatsen. Wat Facebook met deze cookies doet kunt u teruglezen in de privacyverklaring van Facebook. N&N Dogtrainers heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

N&N Dogtrainers I Natuurlijk van Rhee neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Adres

Rijksweg 40a
4255 GM Nieuwendijk

Navigeer naar

OPHALEN VAN VOER/WINKEL:

De winkel is uitsluitend op afspraak open.
U kunt maandag t/m zaterdag terecht door vooraf de tijd even af te stemmen met Nicole via 06-47478800.

Op zon- en feestdagen zijn wij GESLOTEN! 

CURSUSTIJDEN:

Maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 22.00 uur en op zaterdag tussen 08.30 - 17.00 uur

 

Social media

Bezoek ons ook op Facebook

Ga naar Facebook

Vragen?

Voor meer informatie over de Puppycursus, Basiscursus, Vervolgcursussen, Fysiek Fit, Freestyle Tricks en Hoopers kunt u een berichtje sturen naar Sean (Comassi Canine Coaching):

SEAN: 06 - 23 06 27 29

Voor vragen over de cursussen Zelfbeheersing & Zelfvertrouwen, Aandacht! en Ontspannen wandelen in de praktijk kunt u bellen naar Christa of Nicole:

CHRISTA: 06 - 26 94 56 27 NICOLE: 06 - 47 47 88 00

Voor vragen over de voeding, het gedrag, de opvoeding, de training of de gezondheid van uw hond of als u een afspraak wilt maken voor een gedragsconsult kunt u bellen naar Nicole tijdens het telefonisch spreekuur: iedere maandag en donderdag tussen 14.00 - 15.00 uur:

NICOLE: 06 - 47 47 88 00

 

Kunt u iets niet vinden?